poniedziałek, 20 czerwca 2016

Strona bierna: forma bezosobowa

Wyróżniamy dwa rodzaje strony biernej: osobową i bezosobową.

Kiedy zapytam Was, kiedy używamy strony biernej w języku angielskim pewnie pierwsze, co Wam przyjdzie do głowy, to sytuacja, kiedy ważne jest to, że coś zostało wykonane i nie ma znaczenia, kto to zrobił lub niewiadomo, kim jest ta osoba. 

Shopping was done yesterday. - Zakupy zostały zrobione wczoraj.

Podane zdanie to przykład strony biernej w formie osobowej.

To czego, w takim razie, jest potrzebna forma bezosobowa? Do wygłaszania twierdzeń, przypuszczeń, domysłów.

It is said that summer will be very hot this year. - Mówi się że lato będzie w tym roku bardzo gorące.

W takich zdaniach zamiast say możemy również użyć claim, think, announce, know, believe, suppose, suspect. Wymienione słówka to tzw. czasowniki raportujące.

It is suspected that a well-known actor caused this accident. - Podejrzewa się, że znany aktor spowodował ten wypadek.
It is expected that Polish team will win this competition. - Oczekuje się, że polska drużyna wygra te zawody.
It is thought that the explosion was caused by gas leak. - Uważa  się, że eksplozja była spowodowana wyciekiem gazu.

Wypowiedzi możemy też zaczynać od podmiotu. Pamiętajcie jednak, że jeśli czynność, o której mówicie ma miejsce teraz (w chwili, kiedy o niej mówicie) lub dopiero się wydarzy, powinniśmy zastosować bezokolicznik w czasie teraźniejszym lub z końcówką -ing (continous).

Polish team is expected to win this competition. 

Jeśli natomiast czynność już się wydarzyła, to stosujemy bezokolicznik w czasie Present Perfect Simple lub Continous.

The explosion is thought to have been caused by gas leak.

Bezosobowa strona bierna jest popularna, np. w programach informacyjnych.

KF 

0 komentarze:

Prześlij komentarz