Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

czwartek, 18 grudnia 2014

Kilka słów o dwujęzyczności

Dwujęzyczność jest to umiejętność posługiwania się dwoma językami. Prawda jest taka, że liczba osób znających więcej niż jeden język jest większa niż osób, które znają tylko swój język ojczysty. Powodów jest kilka. Świat stał się globalną wioską ludzie podróżują po całym świecie. Emigracja do innego kraju w pewnym stopniu wiąże się z koniecznością znajomości języka obcego. Niektóre kraje na świecie zamieszkują różne grupy etniczne co powoduje, że umiejętność komunikacji w kilku językach jest niezbędna. Istnieją też powody zawodowe, ponieważ – jeśli chcemy pracować z osobami z innych krajów lub rozwijać karierę w zagranicznych firmach – to język obcy jest podstawą.

Istnieją dwa typy dwujęzyczności


Symultaniczna – drugi język zostaje wprowadzony stosunkowo wcześnie. Nauka obu języków przebiega równolegle. Taka dwujęzyczność występuje najczęściej u dzieci, których rodzice mówią w dwóch różnych językach.

Sekwencyjna – drugi język jest nabywany w późniejszym czasie, kiedy dziecko opanowało już język ojczysty. Taka sytuacja ma miejsce kiedy rodzina wyjeżdża na stałe zagranicę. Wyobraźmy sobie polską rodzinę, która przeprowadziła się do Niemiec. W domu wszyscy rozmawiają po polsku. Dziecko poznaje język niemiecki, czyli drugi język, dopiero na skutek interakcji ze środowiskiem, w którym ten język występuje. W tym przypadku proces nauki drugiego języka przebiega inaczej, bo bodźce docierają do dziecka później. 

Czy warto być osobą dwujęzyczną? Jak najbardziej tak! Dlaczego? Oprócz powodów czysto praktycznych – wymienionych powyżej – dwujęzyczność wzbogaca nas kulturowo. To trochę tak jak byśmy mieli klucze do innego świata. Każdy język to inna kultura, inna mentalność, inne spojrzenie na świat. Poznając drugi język, uzyskujemy dostęp do tych wszystkich aspektów. Zmieniamy spojrzenie na rzeczywistość, stajemy się bardziej otwarci.

Okazuje się, że znajomość drugiego języka ma bardzo dobry wpływ na ludzki mózg i jego funkcje poznawcze, dlatego warto wprowadzać drugi język już od najmłodszych lat. Nauka języka dobrze wpływa na rozwój intelektualny. Dwujęzyczne dziecko naturalnie „przełącza” się z jednego kodu językowego na drugi, w związku z tym łatwiej uczy się kolejnych języków. Pozytywną stroną dwujęzyczności jest także fakt, że wpływa ona na obszary mózgu odpowiedzialne za kreatywność, kojarzenie, zapamiętywanie czy selektywną uwagę. Dwujęzyczność wiąże się również z dużą wrażliwością na bodźce dźwiękowe, co pomaga w rozpoznawaniu języków.

Dwujęzyczność to cenna umiejętność, którą zdecydowanie warto rozwijać już od najmłodszych lat.


KF
wtorek, 2 grudnia 2014

Jak nie połamać sobie języka, czyli trudna angielska wymowa

Każdy język ma charakterystyczne brzmienie, dlatego częścią nauki jest poznawanie i ćwiczenie zasad wymowy. Na początku przypomina to trochę chodzenie po linie, jeden fałszywy ruch języka i już mamy błąd w wymowie. Język angielski nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Powiedziałabym, że to jest bardzo miękki język i czasem niuanse decydują o poprawnej wymowie. Sprawdźcie, jakie aspekty mowy angielskiej sprawiają Polakom największą trudność.

Najczęstsze błędy to niepoprawnie podający akcent wyrazowy i przekręcanie końcówek. Prawdziwą zmorą jest końcówka –table albo wyrazy zaczynające się od psy-. Zdarza się też, że wypowiadamy dźwięki, które powinny być nieme.

Kilka przykładów:
  • bomb /bom/ 
  • comfortable /`kʌmfətəbl/ 
  • development /dɪ'veləpmənt/ 
  • psychology /[saɪ`kolədʒɪ/ 
  • receipt /rɪ`si:t/ 

Problemy sprawiają też homofony i homografy. Te pierwsze to wyrazy o takim samym brzemieniu, ale różnica polega na pisowni oraz znaczeniu. Homografy to z klei wyrazy o identycznej pisowni, ale innej wymowie i znaczeniu.

Przykłady homofonów i homografów:
  • our/hour /`auə/ 
  • pane/pain /pein/ 
  • weather/whether /`weðə/ 
  • subject /ˈsʌbdʒɛkt/, /səbˈdʒɛkt/ 
  • wind /wind/, /waind/ 

Wyrazy typu three, think, this, that

Kłopot sprawiają zawsze wyrazy, w których występuje połączenie th. Nie mamy najczęściej pojęcia jak powinien brzmieć ten popularny w języku angielskim dźwięk. Nie jest to /f/, /t/ ani /d/. Słowa takie jak three, think, thirsty. zaczynają się od dźwięku /θ/, natomiast this i that od /ð/.

three /θri:/
think /θɪŋk/
thirsty /`θə:stɪ/
this /ðɪs/
that /ðat/

Jak nauczyć się poprawnej angielskiej wymowy i nie zwariować? Używajcie słowników z transkrypcją fonetyczną, która pokazuje poprawną wymowę. Czytajcie na głos i ćwiczcie wymowę. Warto dodatkowo nagrywać siebie, a potem odsłuchać nagranie i w ten sposób wyłapywać błędy.

KF