Konkursy


Konkurs pt. Co wiecie o krajach anglosaskich?
Do wygrania płyta z dialogami pt. Konwersacje na wakacje.
 
 
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi wyjazdy zagraniczne. W tym czasie znajomość języka angielskiego może okazać się niezbędna. Z tej okazji Szkoła Języków Obcych Shamrock ogłasza konkurs z niezwykle atrakcyjną nagrodą - płytą-niezbędnikiem w dialogami angielskimi pt. Konwersacje na wakacje

Wystarczy tylko, że odpowiecie na kilka prostych pytań oraz polubicie nasz szkolny funpage https://www.facebook.com/szkola.jezykowa.shamrock, a nagroda będzie Wasza.

 
Pytania konkursowe (znajdziesz je też na naszym funpage’u:
 
1. Kto sprawuję władzę w Wielkiej Brytanii?
2. Jaką potrawę spożywają Amerykanie w Święto Dziękczynienia?
3. O której godzinie Brytyjczycy piją swoją „herbatkę”?
4. Ile żon miał Henryk VIII?
5. Kto jest obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych?
 
Aby wziąć udział w konkursie, musicie spełnić kilka warunków:

1. najpóźniej do 3 lipca 2014 roku nadsyłajcie na adres konkursy@shamrock.org.pl odpowiedzi na pytania konkursowe;

2. następnie polubcie i udostępnijcie nasz szkolny funpage https://www.facebook.com/szkola.jezykowa.shamrock;

3. ostatnią czynnością, o jaką Was prosimy, to pozostawienie komentarza "Biorę udział w konkursie” na naszym funpage'u.

Odpowiedzi do pytań konkursowych znajdziecie na blogu językowym od 4 lipca 2014 roku.

 
Regulamin konkursu znajdziecie też pod adresem http://www.szkola-shamrock.pl.
 
Regulamin Konkursu Wakacyjnego pt. Co wiecie o krajach anglosaskich? 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs opublikowany na stronie internetowej Szkoły Języków Obcych Shamrock, blogu Szkoły Języków Obcych Shamrock oraz profilu FB Szkoły Języków Obcych Shamrock od dnia 3 czerwca 2014 r. oraz na stronie http://www.szkola-shamrock.pl/.


2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Języków Obcych Shamrock z siedzibą w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 59.


II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

1. Konkurs wakacyjny skierowany jest do wszystkich osób, którzy ukończyli 18 lat.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
4. Konkurs obowiązuje od 3 czerwca do 3 lipca 2014 roku.
                                                                     
III. WYMAGANIA KONKURSOWE
 
1. Aby wziąć udział w nim udział, należy spełnić kilka warunków:

- najpóźniej do 3 lipca 2014 roku należy nadesłać na adres konkursy@shamrock.org.pl odpowiedzi do pytań, które znajdują się na funpage’u i na blogu w zakładce Konkursy’

- opublikować na profilu FB szkoły pod bannerem konkursowym komentarz o następującej treści: „Biorę udział w konkursie”.


2. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Wakacyjny Konkurs Językowy, a w treści maila podać swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz liczbę polubienia.
3. Wiadomości nie zawierające kompletnych informacji nie będą brane pod uwagę.4. Zwycięzca wygra płytę CD z dialogami.
5. Na pytania konkursowe jedna osoba może odpowiedzieć tylko raz.

 
IV. OCENA PRAC

1. Spośród uczestników konkursu organizowanego przez Szkołę Języków Obcych Shamrock zostanie wybrana 1 osoba, która spelni wszystkie warunki i nadeśle prawidłowe odpowiedzi.
2. W skład Komisji Konkursowej, czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursu i decydującej o wyborze zwycięzców, wchodzą Dyrektor Szkoły języków Obcych Shamrock oraz pracownicy szkoły.
3. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień wśród nadesłanych prac konkursowych.


V. OGLOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 lipca 2014 roku.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na blogu www.szkola-shamrock.blogspot.com/ oraz na profilu FB SJO Shamrock www.facebook.com/szkola.jezykowa.shamrock .
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, zpóźn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
4. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
5. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Biuro Obslugi Klienta SJO Shamrock: 664470073

 
Zapraszamy do uczestnictwa w naszym konkursie i życzymy wszystkim powodzenia!
 
 
............................................................................................
 
 
Drodzy Miłośnicy języków obcych!

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz kończy się 2013 rok. Z tej okazji Szkoła Języków Obcych Shamrock ogłasza konkurs na najciekawsze i najbardziej kreatywne życzenia świąteczno-noworoczne napisane w wybranym przez Was języku (ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI).

Do wygrania jest nagroda niebagatelna, bo aż MIESIĄC BEZPŁATNEJ NAUKI wybranego przez Was języka w naszej szkole!!!


Forma życzeń jest dowolna. Może to być zwykły tekst lub tekst obudowany w grafikę. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni.

Aby wziąć udział w konkursie, musicie spełnić kilka warunków:

1. najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku nadsyłajcie na adres konkursy@shamrock.org.pl
    własne życzenia świąteczno-noworoczne wraz ze swoimi danymi;

 2. następnie polubcie i udostępnijcie nasz szkolny funpage
     https://www.facebook.com/szkola.jezykowa.shamrock;
3. ostatnią czynnością, o jaką Was prosimy, to pozostawienie komentarza "Biorę udział
    w na funpage'u oraz dołączenie do naszego wydarzenia na Facebook.

Regulamin konkursu znajdziecie pod adresem
http://www.szkola-shamrock.pl/2013/12/regulamin-konkursu-swiatecznego/ 

Życzymy wszystkim powodzenia i zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!
 

Regulamin Świąteczno-Noworocznego Konkursu Językowego       

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs opublikowany na stronie internetowej Szkoły Języków Obcych Shamrock, blogu Szkoły Języków Obcych Shamrock oraz profilu FB Szkoły Języków Obcych Shamrock od dnia 15 grudnia 2013 r. oraz na stronie http://www.szkola-shamrock.pl/.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Języków Obcych Shamrock z siedzibą
w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 59.
3. Wybrana praca konkursowa może być przeznaczona do celów korespondencyjnych.
 
II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
 

1. Konkurs świąteczno-noworoczny skierowany jest do wszystkich osób, którzy ukończyli 18 lat.
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
4. Konkurs obowiązuje od 15 grudnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku.
 
III. WYMAGANIA KONKURSOWE
 

1. Aby wziąć udział w nim udział, należy spełnić kilka warunków:
- najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku należy nadesłać na adres życzenia świąteczno-noworoczne życzenia należy nadesłać na adres konkursy@shamrock.org.pl

- tekst należy napisać w dowolnie wybranym przez Ciebie języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim lub francuskim.
- format życzeń dowolny. Tekst może być obudowany w grafikę (im zabawniej, tym lepiej).
- opublikować na profilu FB szkoły komentarz pod bannerem konkursowym: „Biorę udział w konkursie”.

2. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Świąteczno-Noworoczny Konkurs Językowy, a w treści maila podać swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nick komunikatora
Skype oraz liczbę polubienia.

3. Wiadomości nie zawierające kompletnych informacji nie będą brane pod uwagę.

4. Zwycięzca będzie mógł wykorzystać wygrany pakiet językowy do końca lutego 2014 roku.

5. Na konkurs jedna osoba może nadesłać tylko jedną pracę.
 
IV. OCENA PRAC
 

1. Spośród uczestników konkursu organizowanego przez Szkołę Języków Obcych Shamrock zostanie wybrana 1 osoba, której tekst będzie najciekawszy, tj. zgodne
z następującymi kryteriami”: pomysł, oryginalność, reprezentatywność.
2. Do wygrania jest miesiąc nauki wybranego języka obcego w Szkole Języków Obcych Shamrock (4 lekcje).
3. W skład Komisji Konkursowej, czuwającej nad prawidłowym przebiegiem konkursu i decydującej o wyborze zwycięzców, wchodzą Dyrektor Szkoły języków Obcych Shamrock oraz pracownicy szkoły.
4. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień wśród nadesłanych prac konkursowych.
 
V. OGLOSZENIA WYNIKÓW
 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 lutego 2014 roku.
2.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.szkola-shamrock.pl, na blogu www.szkola-shamrock.blogspot.com/ oraz na profilu FB SJO Shamrock www.facebook.com/szkola.jezykowa.shamrock .
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy oraz publikacji najciekawszych zgłoszonych prac konkursowych.
 

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
2. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, zpóźn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
4. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
5. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Biuro Obslugi Klienta SJO Shamrock: 664470073


0 komentarze:

Prześlij komentarz