Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

środa, 9 grudnia 2015

Angielskie zdania względne

Zdanie względne (relative clause) to części dłuższego zdania, która zawiera informacje dotyczące osoby lub przedmiotu występujących w zdaniu głównym.

Where are the shoes which I bought yesterday? - Gdzie są buty, które kupiłam wczoraj?

Podkreślona część zdania to relative clause. Zawiera informację na temat butów. Rozmówca mówi, że szuka butów kupionych wczoraj. 

Zdania względne rozpoczynają się od słówek:
which - który, która, które (odnosi się tylko do przedmiotów, zwierząt)
who/whom - który, która, które, którzy (odnosi się tylko do ludzi)
when - kiedy
where - gdzie
whose - czyj, czyja, czyje, której którego (opisywanie przynależności)
that - który, która, które, którzy (w niektórych przypadkach who i which mogą zostać zastąpione przez that)

Who, whom, that, which możemy całkowicie ominąć w zdaniu, jeżeli nie dotyczą one wykonawcy czynności. 

Wyróżniamy dwa rodzaje zdań względnych: 
Defining relative clause - zdanie względne zawierające informacje istotne dla zrozumienia całego zdania głównego. W związku z tym, nie możemy go oddzielić przecinkami, a słówka who i which mogą być zastąpione przez that.

Non-defining relative clause - zawiera dodatkowe informacje nieistotne w zrozumieniu treści zdania głównego. Takie zdanie względne może być oddzielone przecinkami, ale nie możemy w nich użyć that zamiast who i which.

Przykłady:

The police caught the man who (that) robbed the bank.
Paris, where I have lived for 5 years, is an inspiring city.
The man who I talked to yesterday is my new boss.
My sister who studies English wants to open an English language school.
This author's book, which has become a bestseller, is about a girl who wants to be a singer.

Pamiętajcie, że przecinki mogą całkowicie zmienić znaczenie zdania.


KF


środa, 2 grudnia 2015

Present perfect i past simple

Porównujemy angielskie czasy. Present Perfect i Past Simple

W dzisiejszym wpisie przypominamy wiadomości dotyczące różnicy w użyciu czasów Present Perfect i Past Simple.

 PRESENT PERFECT

Czasu Present Perfect użyjemy kiedy czynność, o której mówimy, rozpoczęła się w przeszłości i traw nadal.

She has worked as a teacher for 5 years. - Ona pracuje jako nauczycielka od 5 lat. (rozpoczęła pracę 5 lat temu i nadal pracuje)

Czas wydarzeń i czynności opisywanych w Present Perfect nie jest dokładnie znany. Możemy go podać w przybliżeniu.

They have just arrived. - Oni niedawno przyjechali. (nie wiemy dokładnie, kiedy)

PAST SIMPLE

Past Simple dotyczy czynności i zdarzeń przeszłych, które zostały już zakończone. Wypowiedź jest bardziej precyzyjna, ponieważ informacja kiedy dana czynność bądź zdarzenie miały miejsce jest dokładnie podana..

They moved to Denmark 10 years ago. - Oni przeprowadzili się do Danii 10 lat temu.

Zobaczcie jak zmienia się znacznie zdań w zależności od zastosowanego czasu:

He played basketball in childhood. - W dzieciństwie grał w koszykówkę. (już nie gra)

He has played basketball since childhood.- On gra w koszykówkę od dzieciństwa. (nadal gra)

Ana worked as a secretary for 2 years. - Ana pracowała jako sekretarka przez dwa lata. (już nie pracuje)

Ana has worked as a secretary for 2 years. - Ana pracuje jako sekretarka od 2 lat. (zaczęła pracę 2 lata temu i nadal pracuje)
KF