poniedziałek, 22 września 2014

Czasowniki modalne can, could, to be able to i manage to

Jakiś czas temu pisałam o czasownikach modalnych używanych w języku angielskim do wyrażania potrzeby must i have to. Zastanawialiście się kiedyś, jak możemy – po angielsku oczywiście – pochwalić się, że coś umiemy zrobić? Do tego celu użyć możemy modal verbs, ale tym razem będą to czasowniki, które pozwalają mówić o umiejętnościach, mianowicie can, could, to be able to i manage to.

CAN
Jak na pewno wieciem słówko can oznacza ‘móc, potrafić’. Używamy go, kiedy chcemy mówić o umiejętnościach, które posiadamy (lub nie) w teraźniejszości, np.:
- You can ride a horse. – Umiesz jeaździć konno.
- You can speak French and Spanish – Umiesz mówić po francusku i hiszpańsku.


Aby zaprzeczyć, powiemy can’t.
- You can’t ride a horse. – Nie umiesz jeździć konno.
- You can’t speak French and Spanish. – Nie umiesz mówić po francusku I hiszpańsku.


Pytania tworzymy przez inwersję.a

- Can you ride a horse? – (Czy) umiesz jeździć konno?

- Can you speak French and Spanish? – (Czy) umiesz mówić po francusku I hiszpańsku?


COULD
Jeżeli mówimy o czymś, co potrafiliśmy robić w przeszłości, używamy could.
- You could ride a horse when you were a child. - Potrafiłeś jeździć konno, kiedy byłeś dzieckiem.
- You could speak French when you were at school – Potrafiłeś mówić po francusku, kiedy chodziłeś do szkoły.


Pytania i przeczenia tworzymy tak, jak w przypadku can.
- Could you ride a horse when you were a child?
- You couldn’t ride a horse when you were a child.


TO BE ABLE TO I MANAGE TO
Czasownik modalny to be able to oznacza ‘być w stanie coś zrobić’. Służy do opisywania umiejętności bądź konkretnej sytuacji w przeszłości.
- I was able to earn some extra money for a new bike. – Udało mi się zarobić dodatkowe pieniądze na nowy rower.

Jeśli chcemy podkreślić, że dana czynność w teraźniejszości bądź w przeszłości była wyjątkowo trudna, możemy użyć to be able to lub manage to.

- I was able to / managed to win the race. – Udało mi się wygrać wyścig.
- I am able to / manage to dive. – Potrafię nurkować. (Udało mi się, mimo, że nie było łatwo).

Tak właśnie możemy się pochwalić naszymi umiejętnościami po angielsku.

KF

0 komentarze:

Prześlij komentarz