czwartek, 2 czerwca 2016

Mowa zależna cz.2

Przytaczanie wypowiedzi bez cytowania, czyli mowa zależna w języku angielskim cz.2: czasowniki wprowadzające

Jak wprowadzić w wypowiedź mowę zależną? Potrzebujemy do tego czasowników, które nie tylko pozwolą rozpocząć zdanie w mowie zależnej, ale też określą cel przytaczanej wypowiedzi. O co dokładnie chodzi?

Kiedy przytaczamy czyjeś słowa, robimy to z jakiegoś powodu. W większości przypadków chcemy zwyczajnie przekazać informację. Nasze intencje mogą być jednak bardziej konkretne. Przytaczając cudzą wypowiedź możemy podkreślić że dana osoba:

 - coś powiedziała (say, tell)
- czemuś zaprzeczyła (deny)
- coś twierdzi (claim)
- coś obiecała (promise)
- o coś poprosiła (ask)
- na coś pozwoliła lub czegoś zakazała (allow/forbid)
- oskarżyła kogoś o coś (accuse)
- przeprosiła (apologise)
- sugerowała coś (suggest)

Czasowników wprowadzających jest wiele i każdy z nich wymaga innej struktury zdania. Oto kilka z nich:

Be careful - He told me to be careful.
I didn't break the window. - He denied breaking the window.
I saw him yesterday. - He claimed to have seen him the previous day.
I will visit John.- He promised that he would visit John.
Close the door, please. - She asked me to close the door.
You can borrow my car.- He allowed me to borrow his car.
You must not smoke here. - She forbade me to smoke.
He stole my wallet. - She accused him of stealing her wallet.
I'm sorry I was rude. - She apologised for being rude.
Let's go for a walk - They suggested going for a walk.

 KF

0 komentarze:

Prześlij komentarz