Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

wtorek, 26 sierpnia 2014

Angelskie question tags

You are Polish, aren’t you? Oto zwyczajne zdanie w języku angielskim, które po polsku oznacza Jesteś Polakiem, prawda? Część zdania po przecinku jest formą potwierdzenia informacji przed przecinkiem. Takie krótkie zwroty używane w pytaniach w celu zaprzeczenia lub potwierdzenia informacji toquestion tags.

W zdaniach twierdzących question tag będzie miał formę przeczącą:

- You like reading, don’t you?
- You live in Warsaw, don’t you?

Natomiast, w zdaniach przeczących question tag będzie miał formę twierdzącą:

- You haven’t seen Robert, have you?
- You don’t know her, do you?

W question tag występuje operator i zaimek, którego użyliśmy do zadania pytania głównego. Jeśli w pytaniu występuje konkretna osoba lub rzecz, zamieniamy je na zaimek. Potem wystarczy tylko zamienić twierdzenie na przeczenie (lub odwrotnie) i gotowe.

Do you like mashrooms? – You like mashrooms, don’t you?

Oczywiście, istnieją pewne wyjątki od ogólnej reguły. Niektóre czasowniki nie wymagają użycia operatora w zdaniu. W takim przypadku zastosujemy inwersję oraz zamienimy twierdzenie na przeczenie lub odwrotnie.

- He is a doctor, isn’t he?
- You can’t dance, can you?

Jeśli podmiotem w zdaniu jest everybody lub nobody to w question tags użyjemy zaimka they.

Na koniec kilka przykładów z wyjątkami:

- I am tall, aren’t I? – Jestem wysoka, prawda?
- Let’s dance, shall we? – Zatańczmy, dobrze?
- Don’t go there, will you? – Nie idź tam, dobrze? (Zakaz)
- Let me try, will you. – Pozwól mi spróbować, dobrze?

KF

czwartek, 7 sierpnia 2014

Wpływy języka francuskiego na język angielski

Czy wiedzą Państwo, że zanim język angielski przybrał dzisiejszą formę, posiadał wiele wpływów z innych języków; łaciny, języka niemieckiego czy języka francuskiego? Języki te ukształtowały język angielski w sposób jednolity. Wiele słów oraz zwrotów weszło na stałe do języka angielskiego. Powodem wpływów były oczywiście wojny oraz kolonizacje. Tak też stało się z językiem francuskim. Głównym sprawcą był oczywiście Wilhelm Zdobywca, który zdobył Anglię w 1066 roku. Jako rodowity Francuz, nie mógł posługiwać się angielskim płynnie, więc „zaraził” Wielką Brytanię swoim językiem.

Dlatego dziś Brytyjczycy „cieszą się” wielością słownictwa. Słówka takie jak aperitif, au pair, avangarde, brunetce, genre, motif, riche czy omelete, weszły na stałe do języka. I choć native speakerzy nie używają ich często, to jednak są żywym przykładem ewolucji angielskiego oraz dowodem na piękno języka angielskiego. Sprawiają one trudność uczącym się, ponieważ wymowa stanowi problem dla obcokrajowców.

Warto jednakże dodać, iż słownictwo francuskie jest związane z dziedzinami życia, a więc, jako że X wieków temu żył Wilhelm Zdobywca, były to dziedziny takie jak: kuchnia, architektura czy zwroty grzecznościowe. Poniższe przykłady pokazują wielość i zakres dziedzin:


Aperitif - aperitif
Genre - gatunek np. filmu czy sztuki
Motif - motyw, wzór, deseń
Riches - bogactwa
Omelette - omlet
Parole - zwolnienie warunkowe
Piste - stok zjazdowy
Sombrerposępny.


A jakie Wy znacie zapożyczenia z języka francuskiego, które na stałe wpisały się do słownika języka angielskiego? Czekamy na komentarze.