Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Strona bierna: forma bezosobowa

Wyróżniamy dwa rodzaje strony biernej: osobową i bezosobową.

Kiedy zapytam Was, kiedy używamy strony biernej w języku angielskim pewnie pierwsze, co Wam przyjdzie do głowy, to sytuacja, kiedy ważne jest to, że coś zostało wykonane i nie ma znaczenia, kto to zrobił lub niewiadomo, kim jest ta osoba. 

Shopping was done yesterday. - Zakupy zostały zrobione wczoraj.

Podane zdanie to przykład strony biernej w formie osobowej.

To czego, w takim razie, jest potrzebna forma bezosobowa? Do wygłaszania twierdzeń, przypuszczeń, domysłów.

It is said that summer will be very hot this year. - Mówi się że lato będzie w tym roku bardzo gorące.

W takich zdaniach zamiast say możemy również użyć claim, think, announce, know, believe, suppose, suspect. Wymienione słówka to tzw. czasowniki raportujące.

It is suspected that a well-known actor caused this accident. - Podejrzewa się, że znany aktor spowodował ten wypadek.
It is expected that Polish team will win this competition. - Oczekuje się, że polska drużyna wygra te zawody.
It is thought that the explosion was caused by gas leak. - Uważa  się, że eksplozja była spowodowana wyciekiem gazu.

Wypowiedzi możemy też zaczynać od podmiotu. Pamiętajcie jednak, że jeśli czynność, o której mówicie ma miejsce teraz (w chwili, kiedy o niej mówicie) lub dopiero się wydarzy, powinniśmy zastosować bezokolicznik w czasie teraźniejszym lub z końcówką -ing (continous).

Polish team is expected to win this competition. 

Jeśli natomiast czynność już się wydarzyła, to stosujemy bezokolicznik w czasie Present Perfect Simple lub Continous.

The explosion is thought to have been caused by gas leak.

Bezosobowa strona bierna jest popularna, np. w programach informacyjnych.

KF 

czwartek, 2 czerwca 2016

Mowa zależna cz.2

Przytaczanie wypowiedzi bez cytowania, czyli mowa zależna w języku angielskim cz.2: czasowniki wprowadzające

Jak wprowadzić w wypowiedź mowę zależną? Potrzebujemy do tego czasowników, które nie tylko pozwolą rozpocząć zdanie w mowie zależnej, ale też określą cel przytaczanej wypowiedzi. O co dokładnie chodzi?

Kiedy przytaczamy czyjeś słowa, robimy to z jakiegoś powodu. W większości przypadków chcemy zwyczajnie przekazać informację. Nasze intencje mogą być jednak bardziej konkretne. Przytaczając cudzą wypowiedź możemy podkreślić że dana osoba:

 - coś powiedziała (say, tell)
- czemuś zaprzeczyła (deny)
- coś twierdzi (claim)
- coś obiecała (promise)
- o coś poprosiła (ask)
- na coś pozwoliła lub czegoś zakazała (allow/forbid)
- oskarżyła kogoś o coś (accuse)
- przeprosiła (apologise)
- sugerowała coś (suggest)

Czasowników wprowadzających jest wiele i każdy z nich wymaga innej struktury zdania. Oto kilka z nich:

Be careful - He told me to be careful.
I didn't break the window. - He denied breaking the window.
I saw him yesterday. - He claimed to have seen him the previous day.
I will visit John.- He promised that he would visit John.
Close the door, please. - She asked me to close the door.
You can borrow my car.- He allowed me to borrow his car.
You must not smoke here. - She forbade me to smoke.
He stole my wallet. - She accused him of stealing her wallet.
I'm sorry I was rude. - She apologised for being rude.
Let's go for a walk - They suggested going for a walk.

 KF