Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

czwartek, 10 listopada 2016

Tworzymy angielskie słowa: znaczenie przyrostków i przedrostków

Z pewnością pamiętacie z poprzedniego wpisu, że słowotwórstwo w języku angielskim opiera się na dodawaniu przyrostków i przedrostków do słowa które już występuje w języku. Ciekawostką jest to, że niektóre przyrostki i przedrostki mają określone znaczenia.

Przeciwne lub negatywne znaczenie

un-/dis- przeciwne znaczenie
im-/in-/ir-/il/non- nie
-less - bez

appear/disappear - pojawić się/zniknąć
agree/disagree - zgadzać się/nie zgadzać się
honest/dishonest - szczery/nieszczery
approval/disapproval -poparcie/brak poparcia
possible/impossible - możliwe/niemożliwe
mature/immature - dojrzały/niedojrzały
logical/illogical - logiczny/nielogiczny
smoker/non-smoker - palący/niepalący
hopeless - beznadziejny
powerless - bezsilny
painless - bezbolesny

Przyrostki i przedrostki mogą również zawierać informacje o pewnych cechach:

under- niewystarczająco
over- za bardzo
-ful - bardzo, wiele
-proof - odporny

underdevelped - niewystarczająco rozwinięty
understatement - niedopowiedzenie
overcooked - przegotowany
overjoyed - zachwycony, przeszczęśliwy
wonderful - cudowny
powerful - silny
bulletproof - kuloodporny
waterproof - wodoodporny

Okazuje się, że przyrostek lub przedrostek pomaga czasami domyśleć się znaczenia niektórych słów.


KF

poniedziałek, 3 października 2016

Sztuka tworzenia słów: słowotwórstwo w języku angielskim

Co to jest słowotwórstwo? Jak sama nazwa wskazuje jest to tworzenie wyrazów. Na czym to polega? Wyrazy tworzymy poprzez dodawanie przyrostków i przedrostków do już istniejącego wyrazu. W ten sposób możemy stworzyć na przykład:
 
czasowniki od rzeczowników
courage (odwaga) - encourage (zachęcać)
length (długość) - lengthen (przedłużać)
proof (dowód) - prove (udowodnić)

rzeczowniki od innych rzeczowników
alcohol (alkohol) - alcoholism (alkoholizm)
race (rasa) - racism (rasizm)
hand (ręka) - garstka (handful)
 
przymiotniki od czasowników
change (zmieniać) - changeable (zmienny)
accept (zaakceptować) - acceptable (możliwy do zaakceptowania)
comfort (pocieszać) - comfortable (wygodny)

przysłówki od przymiotników
wise (mądry) - wisely (mądrze)
strong (silny) - strongly (mocno)

Uwaga! Istnieją wyjątki.
 
jeśli przymiotnik kończy się na -y, to y zamieniamy na i przed dodaniem końcówki:
happy (szczęśliwy) - happily (szczęśliwie), easy (łatwy) - easily (łatwo)

jeśli przymiotnik jest zakończony na -le, przysłówek tworzymy zmieniając tą końcówkę na -ly:
reasonable (rozsądny) - reasonably (rozsądnie)
impossible (niemożliwy) - impossibly (niemożliwie)
arguable (dyskusyjny) - arguably (prawdopodobmie)

jeśli przymiotnik kończy się na -ic, to przysłówek tworzymy za pomocą końcówki 
ically:
tragic (tragiczny) - tragically (tragicznie)
energetic (energiczny) - energetically (energicznie)

Wyjątkiem od tej zasady jest słówko public (publiczny) - publicly (publicznie)

niektóre przysłówki stworzone od przymiotników zmieniają znaczenie:
hard (twardy) - hardly (prawie, ledwo)
late (późny) - lately (ostatnio)
 
przymiotniki od rzeczowników
harm (krzywda, szkoda) - harmless (nieszkodliwy)
pain (ból) - painful (bolesny)
bride (panna młoda) - bridal (ślubny)

Oczywiście, to tylko wybrane kombinacje, bo możliwości jest więcej. Ciekawostką jest fakt, że przyrostki i przedrostki używane do tworzenia słów mają swoje znaczenia, więc ich użycie nie jest przypadkowe. Jakie to znaczenia? Dowiecie się w następnym wpisie.

KF

środa, 31 sierpnia 2016

Whenever, wherever, whoever

Co zrobić, kiedy nie wiemy dokładnie jak, gdzie, kiedy lub kto wykonał daną czynność, albo nie ma to znaczenia? W języku polskim używamy słów jakkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek, ktokolwiek. Czy w języku angielskim mamy takie słownictwo? Jak najbardziej.

Whatever – cokolwiek
Whoever – ktokolwiek

Whenever – kiedykolwiek
Wherever – gdziekolwiek
However – jakkolwiek

Powyższe słowa to spójniki. Powstały poprzez połączenie zaimka pytającego i ever. Spójniki mają jednak inne znaczenie niż zaimki pytające:

Repeat what you said. – Powtórz, co powiedziałeś.
Repeat whatever you said. – Powtórz, cokolwiek powiedziałeś.
Whatever you said, repeat it! - Cokolwiek powiedziałeś, powtórz to!

Mogą występować w zdaniach złożonych, łącząc ich części ze sobą.
After this course she should be able to work wherever she wants.

However ma dwa znaczenia:

a) ale, z drugiej strony
Tom is brilliant. However, he is also lazy. - Tom jest znakomity. Z drugiej strony, jest też leniwy.
b) nawet jeśli
However hard he works, he will never get this promotion. - Nawet jeśli ciężko pracuje, nie dostenie tego awansu.

KF

poniedziałek, 25 lipca 2016

Coś dla Zosi Samosi – kilka słów o zaimkach

Często, wykonując jakąś czynność, zależy nam na tym, żeby zrobić to samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Jak być samodzielnym? Na to pytanie Wam nie odpowiem, ale podpowiem, jak mówić po angielsku o tym, że coś zrobiliśmy sami, bez pomocy. 

Do tego służą zaimki zwrotne (reflexive pronouns), które odmieniamy przez osoby:

Liczba pojedyncza:
I - myself
You - yourself
He - himself
She - herself
It - itself

Liczba mnoga:
We - ourselves
You - yourselves
They - themselves

Jeśli robimy coś sami (bez pomocy), podmiot i dopełnienie w zdaniu dotyczą tej samej osoby.

I (podmiot) am cleaning the room myself (dopełnienie).
He painted the kitchen himself. - Sam pomalował kochnię.
She thought herself how to sing. - Sama się nauczyła śpiewać.
She makes all her clothes by herself - Sama tworzy wszystkie swoje ubrania.
Be careful, don't cut yourself. - Bądż ostrożny, nie skalecz się.

W zdaniach z zaimkami zwrotnymi możemy też użyć by, oznaczające sam/sama/seme/sami:
I like being by myself sometimes. - Czasem lubię być sama.

Zaimki zwrotne występują w takich wyrażeniach jak:
Enjoy yourself - Baw się dobrze 
Behave youself! - Zachowuj się! 
Help yourself - Częstuj się 
Look at yourself - Spójrz na siebie

KF

Coś dla Zosi Samosi – kilka słów o zaimkach

Często, wykonując jakąś czynność, zależy nam na tym, żeby zrobić to samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Jak być samodzielnym? Na to pytanie Wam nie odpowiem, ale podpowiem, jak mówić po angielsku o tym, że coś zrobiliśmy sami, bez pomocy. 

Do tego służą zaimki zwrotne (reflexive pronouns), które odmieniamy przez osoby:

Liczba pojedyncza:
I - myself
You - yourself
He - himself
She - herself
It - itself

Liczba mnoga:
We - ourselves
You - yourselves
They - themselves

Jeśli robimy coś sami (bez pomocy), podmiot i dopełnienie w zdaniu dotyczą tej samej osoby.

I (podmiot) am cleaning the room myself (dopełnienie).
He painted the kitchen himself. - Sam pomalował kochnię.
She thought herself how to sing. - Sama się nauczyła śpiewać.
She makes all her clothes by herself - Sama tworzy wszystkie swoje ubrania.
Be careful, don't cut yourself. - Bądż ostrożny, nie skalecz się.

W zdaniach z zaimkami zwrotnymi możemy też użyć by, oznaczające sam/sama/seme/sami:
I like being by myself sometimes. - Czasem lubię być sama.

Zaimki zwrotne występują w takich wyrażeniach jak:
Enjoy yourself - Baw się dobrze 
Behave youself! - Zachowuj się! 
Help yourself - Częstuj się 
Look at yourself - Spójrz na siebie

KF

wtorek, 19 lipca 2016

Porównania w stylu angielskim

Porównania są obecne w każdej kulturze. Porównujemy przedmioty, zachowania, właściwie wszystko, co tylko możliwe. Pomaga to opisać przedmioty, ludzi, a nawet sytuacje. W każdym języku istnieją słowa i wyrażenia, które pomagają tworzyć porównania. Co ma do zaoferowania język angielski?

Porównania tworzymy głównie za pomocą słówka like (w tym przypadku oznacza ono jak) oraz konstrukcji as...as. 

LIKE


spread like wildfire - rozchodzić się lotem błyskawicy
work like a horse - harować jak wół
like mother like daughter - jaka matka taka córka
like father like son - jaki ojciec taki syn
like a bat out of hell - jak burza (bardzo szybko)
shake like a leaf - trząść się jak osika
like a broken record - jak zdarta płyta (powtarzać coś w kółko)
swear like a trooper - klnąć jak szewc
fit like a glove - pasować jak ulał
It looks like rain - zanosi się na deszcz
tell it like it is - nie owijać w bawełnę

AS...AS


as like as two peas in a pod - jak dwie krople wody
as brown as a berry - bardzo opalony
as easy as pie - łatwizna
as pleased as Punch - zachwycony
as white as a sheet - blady jak ściana
as flat as a pancake - płaski jak deska
as old as the hills - stary jak świat
as right as rain - zdrów jak ryba
as sharp as a razor - ostry jak brzytwa
as safe as houses - bezpieczne jak w banku
as clear as a day - jasne jak słońce

Jak widzicie dużo porównań kryje sie w popularnych idiomach, chętnie używanych w mowie potocznej. 

KF


poniedziałek, 20 czerwca 2016

Strona bierna: forma bezosobowa

Wyróżniamy dwa rodzaje strony biernej: osobową i bezosobową.

Kiedy zapytam Was, kiedy używamy strony biernej w języku angielskim pewnie pierwsze, co Wam przyjdzie do głowy, to sytuacja, kiedy ważne jest to, że coś zostało wykonane i nie ma znaczenia, kto to zrobił lub niewiadomo, kim jest ta osoba. 

Shopping was done yesterday. - Zakupy zostały zrobione wczoraj.

Podane zdanie to przykład strony biernej w formie osobowej.

To czego, w takim razie, jest potrzebna forma bezosobowa? Do wygłaszania twierdzeń, przypuszczeń, domysłów.

It is said that summer will be very hot this year. - Mówi się że lato będzie w tym roku bardzo gorące.

W takich zdaniach zamiast say możemy również użyć claim, think, announce, know, believe, suppose, suspect. Wymienione słówka to tzw. czasowniki raportujące.

It is suspected that a well-known actor caused this accident. - Podejrzewa się, że znany aktor spowodował ten wypadek.
It is expected that Polish team will win this competition. - Oczekuje się, że polska drużyna wygra te zawody.
It is thought that the explosion was caused by gas leak. - Uważa  się, że eksplozja była spowodowana wyciekiem gazu.

Wypowiedzi możemy też zaczynać od podmiotu. Pamiętajcie jednak, że jeśli czynność, o której mówicie ma miejsce teraz (w chwili, kiedy o niej mówicie) lub dopiero się wydarzy, powinniśmy zastosować bezokolicznik w czasie teraźniejszym lub z końcówką -ing (continous).

Polish team is expected to win this competition. 

Jeśli natomiast czynność już się wydarzyła, to stosujemy bezokolicznik w czasie Present Perfect Simple lub Continous.

The explosion is thought to have been caused by gas leak.

Bezosobowa strona bierna jest popularna, np. w programach informacyjnych.

KF