Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

środa, 31 sierpnia 2016

Whenever, wherever, whoever

Co zrobić, kiedy nie wiemy dokładnie jak, gdzie, kiedy lub kto wykonał daną czynność, albo nie ma to znaczenia? W języku polskim używamy słów jakkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek, ktokolwiek. Czy w języku angielskim mamy takie słownictwo? Jak najbardziej.

Whatever – cokolwiek
Whoever – ktokolwiek

Whenever – kiedykolwiek
Wherever – gdziekolwiek
However – jakkolwiek

Powyższe słowa to spójniki. Powstały poprzez połączenie zaimka pytającego i ever. Spójniki mają jednak inne znaczenie niż zaimki pytające:

Repeat what you said. – Powtórz, co powiedziałeś.
Repeat whatever you said. – Powtórz, cokolwiek powiedziałeś.
Whatever you said, repeat it! - Cokolwiek powiedziałeś, powtórz to!

Mogą występować w zdaniach złożonych, łącząc ich części ze sobą.
After this course she should be able to work wherever she wants.

However ma dwa znaczenia:

a) ale, z drugiej strony
Tom is brilliant. However, he is also lazy. - Tom jest znakomity. Z drugiej strony, jest też leniwy.
b) nawet jeśli
However hard he works, he will never get this promotion. - Nawet jeśli ciężko pracuje, nie dostenie tego awansu.

KF

poniedziałek, 25 lipca 2016

Coś dla Zosi Samosi – kilka słów o zaimkach

Często, wykonując jakąś czynność, zależy nam na tym, żeby zrobić to samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Jak być samodzielnym? Na to pytanie Wam nie odpowiem, ale podpowiem, jak mówić po angielsku o tym, że coś zrobiliśmy sami, bez pomocy. 

Do tego służą zaimki zwrotne (reflexive pronouns), które odmieniamy przez osoby:

Liczba pojedyncza:
I - myself
You - yourself
He - himself
She - herself
It - itself

Liczba mnoga:
We - ourselves
You - yourselves
They - themselves

Jeśli robimy coś sami (bez pomocy), podmiot i dopełnienie w zdaniu dotyczą tej samej osoby.

I (podmiot) am cleaning the room myself (dopełnienie).
He painted the kitchen himself. - Sam pomalował kochnię.
She thought herself how to sing. - Sama się nauczyła śpiewać.
She makes all her clothes by herself - Sama tworzy wszystkie swoje ubrania.
Be careful, don't cut yourself. - Bądż ostrożny, nie skalecz się.

W zdaniach z zaimkami zwrotnymi możemy też użyć by, oznaczające sam/sama/seme/sami:
I like being by myself sometimes. - Czasem lubię być sama.

Zaimki zwrotne występują w takich wyrażeniach jak:
Enjoy yourself - Baw się dobrze 
Behave youself! - Zachowuj się! 
Help yourself - Częstuj się 
Look at yourself - Spójrz na siebie

KF

Coś dla Zosi Samosi – kilka słów o zaimkach

Często, wykonując jakąś czynność, zależy nam na tym, żeby zrobić to samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Jak być samodzielnym? Na to pytanie Wam nie odpowiem, ale podpowiem, jak mówić po angielsku o tym, że coś zrobiliśmy sami, bez pomocy. 

Do tego służą zaimki zwrotne (reflexive pronouns), które odmieniamy przez osoby:

Liczba pojedyncza:
I - myself
You - yourself
He - himself
She - herself
It - itself

Liczba mnoga:
We - ourselves
You - yourselves
They - themselves

Jeśli robimy coś sami (bez pomocy), podmiot i dopełnienie w zdaniu dotyczą tej samej osoby.

I (podmiot) am cleaning the room myself (dopełnienie).
He painted the kitchen himself. - Sam pomalował kochnię.
She thought herself how to sing. - Sama się nauczyła śpiewać.
She makes all her clothes by herself - Sama tworzy wszystkie swoje ubrania.
Be careful, don't cut yourself. - Bądż ostrożny, nie skalecz się.

W zdaniach z zaimkami zwrotnymi możemy też użyć by, oznaczające sam/sama/seme/sami:
I like being by myself sometimes. - Czasem lubię być sama.

Zaimki zwrotne występują w takich wyrażeniach jak:
Enjoy yourself - Baw się dobrze 
Behave youself! - Zachowuj się! 
Help yourself - Częstuj się 
Look at yourself - Spójrz na siebie

KF

wtorek, 19 lipca 2016

Porównania w stylu angielskim

Porównania są obecne w każdej kulturze. Porównujemy przedmioty, zachowania, właściwie wszystko, co tylko możliwe. Pomaga to opisać przedmioty, ludzi, a nawet sytuacje. W każdym języku istnieją słowa i wyrażenia, które pomagają tworzyć porównania. Co ma do zaoferowania język angielski?

Porównania tworzymy głównie za pomocą słówka like (w tym przypadku oznacza ono jak) oraz konstrukcji as...as. 

LIKE


spread like wildfire - rozchodzić się lotem błyskawicy
work like a horse - harować jak wół
like mother like daughter - jaka matka taka córka
like father like son - jaki ojciec taki syn
like a bat out of hell - jak burza (bardzo szybko)
shake like a leaf - trząść się jak osika
like a broken record - jak zdarta płyta (powtarzać coś w kółko)
swear like a trooper - klnąć jak szewc
fit like a glove - pasować jak ulał
It looks like rain - zanosi się na deszcz
tell it like it is - nie owijać w bawełnę

AS...AS


as like as two peas in a pod - jak dwie krople wody
as brown as a berry - bardzo opalony
as easy as pie - łatwizna
as pleased as Punch - zachwycony
as white as a sheet - blady jak ściana
as flat as a pancake - płaski jak deska
as old as the hills - stary jak świat
as right as rain - zdrów jak ryba
as sharp as a razor - ostry jak brzytwa
as safe as houses - bezpieczne jak w banku
as clear as a day - jasne jak słońce

Jak widzicie dużo porównań kryje sie w popularnych idiomach, chętnie używanych w mowie potocznej. 

KF


poniedziałek, 20 czerwca 2016

Strona bierna: forma bezosobowa

Wyróżniamy dwa rodzaje strony biernej: osobową i bezosobową.

Kiedy zapytam Was, kiedy używamy strony biernej w języku angielskim pewnie pierwsze, co Wam przyjdzie do głowy, to sytuacja, kiedy ważne jest to, że coś zostało wykonane i nie ma znaczenia, kto to zrobił lub niewiadomo, kim jest ta osoba. 

Shopping was done yesterday. - Zakupy zostały zrobione wczoraj.

Podane zdanie to przykład strony biernej w formie osobowej.

To czego, w takim razie, jest potrzebna forma bezosobowa? Do wygłaszania twierdzeń, przypuszczeń, domysłów.

It is said that summer will be very hot this year. - Mówi się że lato będzie w tym roku bardzo gorące.

W takich zdaniach zamiast say możemy również użyć claim, think, announce, know, believe, suppose, suspect. Wymienione słówka to tzw. czasowniki raportujące.

It is suspected that a well-known actor caused this accident. - Podejrzewa się, że znany aktor spowodował ten wypadek.
It is expected that Polish team will win this competition. - Oczekuje się, że polska drużyna wygra te zawody.
It is thought that the explosion was caused by gas leak. - Uważa  się, że eksplozja była spowodowana wyciekiem gazu.

Wypowiedzi możemy też zaczynać od podmiotu. Pamiętajcie jednak, że jeśli czynność, o której mówicie ma miejsce teraz (w chwili, kiedy o niej mówicie) lub dopiero się wydarzy, powinniśmy zastosować bezokolicznik w czasie teraźniejszym lub z końcówką -ing (continous).

Polish team is expected to win this competition. 

Jeśli natomiast czynność już się wydarzyła, to stosujemy bezokolicznik w czasie Present Perfect Simple lub Continous.

The explosion is thought to have been caused by gas leak.

Bezosobowa strona bierna jest popularna, np. w programach informacyjnych.

KF 

czwartek, 2 czerwca 2016

Mowa zależna cz.2

Przytaczanie wypowiedzi bez cytowania, czyli mowa zależna w języku angielskim cz.2: czasowniki wprowadzające

Jak wprowadzić w wypowiedź mowę zależną? Potrzebujemy do tego czasowników, które nie tylko pozwolą rozpocząć zdanie w mowie zależnej, ale też określą cel przytaczanej wypowiedzi. O co dokładnie chodzi?

Kiedy przytaczamy czyjeś słowa, robimy to z jakiegoś powodu. W większości przypadków chcemy zwyczajnie przekazać informację. Nasze intencje mogą być jednak bardziej konkretne. Przytaczając cudzą wypowiedź możemy podkreślić że dana osoba:

 - coś powiedziała (say, tell)
- czemuś zaprzeczyła (deny)
- coś twierdzi (claim)
- coś obiecała (promise)
- o coś poprosiła (ask)
- na coś pozwoliła lub czegoś zakazała (allow/forbid)
- oskarżyła kogoś o coś (accuse)
- przeprosiła (apologise)
- sugerowała coś (suggest)

Czasowników wprowadzających jest wiele i każdy z nich wymaga innej struktury zdania. Oto kilka z nich:

Be careful - He told me to be careful.
I didn't break the window. - He denied breaking the window.
I saw him yesterday. - He claimed to have seen him the previous day.
I will visit John.- He promised that he would visit John.
Close the door, please. - She asked me to close the door.
You can borrow my car.- He allowed me to borrow his car.
You must not smoke here. - She forbade me to smoke.
He stole my wallet. - She accused him of stealing her wallet.
I'm sorry I was rude. - She apologised for being rude.
Let's go for a walk - They suggested going for a walk.

 KF

czwartek, 12 maja 2016

Przytaczanie wypowiedzi bez cytowania, czyli mowa zależna w języku angielskim cz.1: następstwo czasów

Czasami chcemy powtórzyć czyjąś wypowiedź, ale nie możemy lub nie chcemy jej cytować słowo w słowo. Chodzi nam raczej o przekazanie informacji, ogólnej myśli autora. Co wtedy zrobić?

Posłużyć się można mową zależną (reported speech). To właśnie ona pomaga zrelacjonować czyjąś wypowiedź. Kluczowym słowem w przypadku mowy zależnej jest "relacjonowanie", przytaczanie wypowiedzi bez cytowania.

Po polsku wygląda to tak:
"Jestem zmęczony". --- Tomek powiedział, że jest zmęczony.
Nie cytowaliśmy podanej na początku wypowiedzi jedynie przytoczyliśmy czyjeś słowa. Tak samo robimy w języku angielskim. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach. 

Po pierwsze, następstwo czasów. W mowie zależnej cofamy się o jeden czas do tyłu.

Direct speech                                                        Reported speech
I work  here                                                            He said (that) he worked there
I'm working now                                                     He said (that) he was working then
I worked yesterday                                                 He said (that) he had worked the day before.
I was working hard.                                                He said (that) he had been working hard.
I have worked.                                                      He said (that) he has worked.
I have been working.                                            He said (that) he had been working.
I had worked.                                                         He said (that) he had worked.
I had been working.                                                He said (that) he had been working.
I'm going to work next week.                                 He said (that) he was going to work             
                                                                                the following week.
I will work tomorrow.                                             He said (that) he would work the next day.
I can work hard.                                                     He said (that) he could work hard.
I may work today.                                                  He said (that) he might work that day.
I have to/must work today.                                     He said (that) he had to worked that day.
I should work.                                                        He said (that) he should work.

Zmieniają się również określenia czasu i miejsca.

OKREŚLENIA CZASU
today - that day
now - then
at the moment - at that moment
yesterday - the day before/the previous day
last week/month/year - the week/month/year before lub the previous week/month/year
tomorrow - the next/following day
next week/month/year - the next week/month/year lub the following week/month/year

OKREŚLENIA MIEJSCA
this - that
these - those
here - there

UWAGA
W niektórych przypadkach reguła następstwa czasów nie ma zastosowania.
Dotyczy to zdań w czasie Past Perfact i Past Perfect Continous. Nic się też nie zmienia w zdaniach zawierających should, could, might, ought to i would - w mowie zależnej wyglądają tak samo.

KF