Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

środa, 26 sierpnia 2015

Much, many, few, little i inne angielskie quantifires

Much, many, few, a few, little, a little, a lot of to angielskie quantifires, które określają rzeczownik, a dokładnie ilość rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. W dzisiejszym wpisie omówię ich stosowanie.

1) Little oznacza mało i dotyczy rzeczowników niepoliczalnych:
     I have little time – Mam mało czasu.

2) A little oznacza trochę, również dotyczy rzeczowników niepoliczalnych:
     There is a little coffee left. – Zostało trochę kawy.

3) Few to mało, niewiele. Ten quantifire stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej:
    I have few friends. – Mam niewielu przyjaciół.

4) A few to z kolei kilka, ale też używamy tego słówka z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej:
    She has a few friends. – Ona ma kilku przyjaciół.

5) A lot of, czyli dużo występuje w zdaniach z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzalnymi w liczbie mnogiej:
    My boyfriend’s parents have a lot of money. – Rodzice mojego chłopaka mają dużo pieniędzy.
     A lot of people were hurt in this accident. – Dużo osób było rannych w tym wypadku.

6) Much określa ilość tylko w przypadku rzeczowników niepoliczalnych i oznacza dużo:
     Hurry up! We don’t have much time. – Pośpiesz się! Nie mamy dużo czasu.

7) Many również oznacza dużo, ale odnosi się to do rzeczowników policzalnych:
     I’ve met many interesting people yesterday. It was a great party. - Wczoraj poznałem wielu ciekawych ludzi. To była świetna impreza.KF
środa, 19 sierpnia 2015

Stopniowanie angielskich przymiotników

Pisałam już o kolejności angielskich przymiotnikach w zdaniu. Wiecie, że nie mogą się one pojawiać w wypowiedzi przypadkowo. Przymiotniki można stopniować. Jak robić to poprawnie po angielsku?

Stopniowanie stosujemy jeśli chcemy porównać ze sobą co najmniej dwie rzeczy lub osoby. W języku polskim mamy 3 stopnie: równy, wyższy i najwyższy. W angielskim jest tak samo. Stopniując przymiotniki jedno lub dwusylabowe po angielsku, dodajemy do nich odpowiednie końcówki. W stopniu wyższym –er, a w stopniu najwyższym –est. Obowiązują przy tym określone zasady pisowni.

1) Jeśli przymiotnik kończy się na literę e to na końcu dopisujemy w stopniu wyższym –r, a w stopniu najwyższym –st, tak więc nie podwajamy litery e: 

nice – nicer – the incest
brave – braver – the braves.

2) Jeśli przymiotnik kończy się na literę y przy stopniowaniu trzeba pamiętać, aby y zamienić na i, a dopiero potem dodać końcówkę: 

happy – happier – the happiest 
easy – easier – the easiest.

3) Jeśli w przymiotniku jednosylabowym na końcu występuję spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, to ostatnią spółgłoskę podwajamy 

big – bigger – the biggest 
slim – slimmer – the slimmest

W stopniu najwyższym przed przymiotnikiem piszemy the.

Są też przymiotniki, których stopniowanie jest nieregularne:

little – less – the least, 
far – further – the furthest
bad – worse – the worst

Stopniowanie wygląda inaczej w przypadku dłuższych przymiotników, np. important, interesting, difficult. Tutaj potrzebujemy słówkek more (w stopniu wyższym) i the most (w stopniu najwyższym):

Important – more important – the most important
Interesting – more interesting – the most interesting
Difficult – more difficult – the most difficult

Zapamiętajcie te zasady, a stopniowanie będziecie mieć w małym palcu.


KF