Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

środa, 30 marca 2016

Czasownik w zdaniu: bezokolicznik vs. bezokolicznik + to

W języku angielskim czasowniki występują w zdaniach w określonych konstrukcjach. Czasownik może mieć formę bezokolicznika ze słówkiem to, bezokolicznika bez to lub czasownika z końcówką -ing. Dzisiaj skoncentruję się na dwóch pierwszych przypadkach.

Bezokolicznik + to

Bezokolicznik + to jest konstrukcją pojawiającą się z czasownikami want, would like, plan, decide, a także z going to. Za pomocą tych słów wyrażamy plany, podjęte decyzje, zamiary, pragnienia.
I would like to live in Spain. – Chciałabym mieszkać w Hiszpanii.
I want to do some sport. – Chcę uprawiać jakiś sport.
Next week I'm going to visit my friend. – W przyszłym tygodniu zamierzam odwiedzić przyjaciółkę.

Takiej samej konstrukcji zdania wymagają agree, refuse, promise, offer, manage, afford, deserve, hope.
He agreed to help me with painting. – Zgodził się pomóc mi przy malowaniu.
I managed to come on time. – Udało mi się przyjść na czas.

Zdania z czasownikami tell, allow, want, would like, ask, expect, advice, warn, tworzone według wzoru verb + object + infinitive (czasownik + dopełnienie + bezokolicznik).
My parents expect me to be a lawyer in the future.

Bezokolicznik

Bezokolicznik bez słówka to występuje po czasownikach modalnych (oprócz ought to).
I must see this film. – Muszę zobaczyć ten film.
You should try this on. You will look beautiful. – Powinnaś to przymierzyć. Będziesz wyglądać pięknie.

Po wyrażeniach would rather i had better.
You'd better think before you do something. - Lepiej pomyśl zanim coś zrobisz.

Bezokolicznik bez słowa to jest niezbędny w konstrukcji czasownik + dopełnienie + bezokolicznik bez to (verb + object + bare infinitive) z czasownikami let i make.

I made him tell the truth. - Zmusiłam go, żeby powiedział prawdę.
I let him go to this party. - Pozwoliłam mu iść na tą imprezę.


KF

środa, 16 marca 2016

As czy like?

W jednym z postów na Naszym blogu pisałam o różnych znaczeniach słowa „like”. Jak się okazało, „like” to nie tylko ‘lubić’, ale też (zastosowane w odpowiedniej konstrukcji) pytanie o wygląd lub charakter. „Like” pozwala nam wyrazić emocje i pragnienia. To czteroliterowe słowo jest czasami mylone z „as”. Niepewność co do poprawnego stosowania „like” i „as” wynika do pewnego stopnia z ich wieloznaczności.

LIKE

Przypomnę, że „like” nie ma tylko jednego znaczenia w języku angielskim. Wraz z kontekstem zdania zmienia się jego znaczenie. Tak więc, „like” może pojawić się w wypowiedziach informujących rozmówcę o: 
  • czynnościach i przedmiotach, które lubimy lub nie 
  • wyglądzie i osobowości 
  • czynnościach, które chcielibyśmy wykonać. 
Oprócz wymienionych funkcji, „like” powala porównać ze sobą rzeczowniki. Mówimy wtedy, że ktoś lub coś jest jak, np. 

She acts like a chlid. - Zachowuje się jak dziecko.

AS

„As” również służy do porównywania. Używając „as”, mówimy, że rzeczowniki są równe względem siebie:
You are as smart as your sister. - Jesteś tak samo mądra jak Twoja siostra.
As w zdaniu pomaga również określić czyjąś rolę lub funkcję:
When I was a young girl I worked as a model. - Kiedy byłam młodą dziewczyną pracowałam jako modelka.

KF


czwartek, 3 marca 2016

Inwersja w angielskich zdaniach

Z pewnością każdy, kto posługuje się językiem angielskim, nawet na podstawowym poziomie, wie co to jest inwersja. Na wszelki wypadek przypomnę: inwersja w zdaniu ma miejsce wtedy, kiedy podmiot zdania (osoba) i czasownik posiłkowy zamieniają się miejscami. W jakich zdaniach występuje? Oczywiście, w pierwszej kolejności w pytaniach, ale nie tylko.

Istnieją wyrażenia których użycie na początku zdania, narzuca inwersję. Należą do nich:

Not once - Ani razu
Not only... but also... - Nie tylko... ale także...
Never/On no occasion - Nigdy
Only - Dopiero
No way - Nie ma mowy
Under no circumstances/On no account - Pod żadnym pozorem
Hardly... when.../No sooner... than...- Ledwo... kiedy...
Not until - Dopóki nie
Seldom/Rarely - Rzadko

Oto przykłady zdań z wybranymi wyrażeniami:

Not once did he call me. - Ani razu nie zadzwonił.
Not only does she play giutar, but also she sings. - Nie tylko gra na gitarze, ale także śpiewa.
No way would I climb that high. - Nie ma mowy żebym się wspięła tak wysoko.
Seldom do we talk these days. - Ostatnio mało rozmawiamy.
Hardly had she entered the house when the telephone rang. - Ledwo weszła do domu kiedy zadzwonił telefon.

Inwersja występuję również w zdaniach zawierających „so” i „neither” używanych do przytakiwania:

I don't like horror films. Neither do I. - Nie lubię horrorów. Ja też nie.
I like Hanna. So do I. - Lubię Hannę. Ja też.

KF