Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

poniedziałek, 18 kwietnia 2016


Czasownik z końcówką -ing w zdaniu od razu kojarzy się z czasami gramatycznymi, które mają w swojej nazwie "Continous" Ta forma czasownika wystąpi, między innymi, w zdaniach w czasie Present Continous, Past Continous, Future Continous. Czy są jeszcze inne przypadki zastosowania takich czasowników w zdaniach? Tak. Jest jednak kilka dodatkowych reguł, które trzeba zapamiętać.

Czasownika z końcówką -ing używamy: 

  • po słówkach wyrażających emocje i upodobania: like, love, hate, can't stand, enjoy, not mind, not like, prefer

I can't stand smoking in public places. - Nie znoszę palenia w miejscach publicznych.
I hate getting up early. - Nie nawiedzę wcześnie wstawać.
She loves cooking. - Ona uwielbia gotować.


  • po wyrażeniach przyimkowych, np. keep on, good at, interested in, keen on, tired of, addicted to, thank sb for. 

My dad is very keen on cycling. - Mój tata bardzo lubi jeździć na rowerze.
I love history. I'm particulary interested in discovering unknown towns. - Uwielbiam historię. Szczególnie interesuję się odkrywaniem nieznanych miast.
He thanked everyone for coming. - Podziękował wszystkim za przybycie.


  • po niektórych czasownikach i wyrażeniach, np. avoid, admit, practice, give up, miss. 

You should avoid working too long on the computer. - Powinieneś unikać zbyt długiej pracy przy komputerze.


  • po wyrażeniach There is no point (in), It's no use, It's (not) worth

There is no point crying over spilled milk. - Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.
It's no use calling him. He forgot his cell. - Nie ma sensu do niego dzwonić. Zapomniał komórki.  • kiedy czasownik jest podmiotem w zdaniu. 

Learning English grammar is difficult. - Uczenie się angielskiej gramatyki jest trudne.
Living abroad can be a challenge. - Mieszkanie zagranicą może być wyzwaniem.Pamiętajcie, że są to tylko wybrane, najpopularniejsze słowa i wyrażenia.
KF