Ucz się języków obcych w domu

Szkoła Języków Obcych Shamrock zaprasza na kursy językowe. Lekcja probna tylko 1zł.

Regulamin promocji "Więcej za mniej"

Kup min. 12 lekcji konwersacyjnych z języków dostępnych w Szkole Shamrock i oszczędź 15%.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Kiedyś...

Człowiek często zmienia wygląd, zwyczaje, zainteresowania. Opowiadając o tym, co już nie jest aktualne, kluczowe jest słowo kiedyś. Kiedyś miałam czarne włosy. Kiedyś chciałam zostać prawnikiem. Kiedyś.... Jak mówić po angielsku o tym, co było kiedyś? 

Do tego przydaje się wyrażenie used to. To właśnie ono pozwala opowiadać nam o tym, co było, a nie jest.

Zdania tworzymy w następujący sposób:
I used to read a lot of books.

W zdaniu zakończonym kropką na pierwszym miejscu jest osoba. Następnie used to i bezokolicznik.

Jeśli chcemy stworzyć pytanie lub przeczeniem, stosujemy zasady obowiązujące dla czasu Past Simple, mianowicie, w pytaniach pojawia się inwersja i czasownik posiłkowy did, a w przeczeniach did not.

Did you use to like sweets as a little girl? - Lubiłaś słodycze jako mała dziewczynka?
I didn't use to like sweets as a girl but I do now. - Jako mała dziewczynka nie lubiłam słodyczy, ale teraz lubię.

Pamiętajcie, że w pytaniach i przeczeniach used to nie ma końcówki -d.

Więcej przykładów:

I used to live with my parents. Now, I have my own apartment.- Kiedyś mieszkałem z rodzicami. Teraz mam własne mieszkanie.
When I was young I used to eat fast food, Now, I prefer homemade meals. - Kiedy byłem młody, jadłem fast food. Teraz wolę domowe posiłki.
My grandfather used to have a moustache. - Mój dziadek kiedyś miał wąsy.
In the past I used to read a lot of comic books. - W przeszłości czytałem dużo komiksów.

W związku z tym, że used to pozwala mówić o przeszłości, wyrażenie to nie ma formy teraźniejszej.

KF