wtorek, 20 października 2015

Passive Voice

Passive voice, czyli strona bierna. Konstrukcja często spotykana w języku angielskim zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Dlaczego?

Zdania mogą mieć formę aktywną i bierną. Forma aktywna jest przydatna, kiedy chcemy powiedzieć, że podmiot w zdaniu (osoba) wykonuje jakąś czynność.

My dad washes his car every three months. - Mój tata myje swój samochód co trzy miesiące.

Kiedy w takim razie możemy zastosować w zdaniu stronę bierną?
Kiedy wykonawca czynności jest nieznany lub ta informacja nie jest istotna dla odbiorcy.
W takim zdaniu najistotniejsza jest wykonywana czynność.

The car is washed every three months. - Samochód jest myty co trzy miesiące.

Jeśli jednak chcemy wspomnieć o wykonawcy, ale zachować przy tym zdanie w stronie biernej powinniśmy dodać by.

The car is washed by my dad every three months. 

Passive voice we wszystkich czasach:

Prasent Simple: The room is redecorated.
Present Continous: The room is being redecorated.
Present Perfect: The room has been redecorated.
Past Simple: The room was redecorated.
Past Continous: The room was being redecorated.
Past Perfect: The room had been redecorated.
Future Simple: The room will be redecorated.
Future Perfect: The room will have been redecorated.
Czasowniki modalne (Modal Verbs): The room can/may/should/must be redecorated.

Strona bierna pozwala przekazać zazwyczaj więcej informacji w zdaniu, dlatego jest ona chętnie stosowana w oficjalnym języku. Spotkacie się z nią także w prasie i telewizji, np. w programach informacyjnych.

KF

0 komentarze:

Prześlij komentarz