wtorek, 2 września 2014

Kilka słów o rzeczowniku w języku angielskim

Czym jest rzeczownik? To część mowy, która odpowiada na pytanie „Co?” lub „Kto?”, czyli użyjemy go do określenia przedmiotów miejsc i osób. W języku polskim rzeczownik ma rodzaj męski, żeński lub nijaki. Angielskie rzeczowniki (nouns) nie podlegają takiemu podziałowi. Zamiast tego, możemy je podzielić na konkretne (przedmioty i osoby) oraz abstrakcyjne (emocje i uczucia). 

Zobaczcie, co jeszcze warto wiedzieć o rzeczowniku:

Dopełniacz saksoński

Kiedy chcemy powiedzieć do kogo należy jakiś przedmiot użyjemy rzeczownika w dopełniaczu, który odpowiada na pytania „Kogo?”, „Czego?”.

- Dad’s car – samochód taty.

- Mom’s scarf – Szalik mamy.

Jak widać, na końcu rzeczownika dodajemy apostrof i „s”. Jeśli rzeczownik jest w liczbie mnogiej i na końcu czasownika jest już „s” dopisujemy tylko apostrof:

- Friends’ house – Dom przyjaciół.

Liczba mnoga

Jak tworzymy liczbę mnogą rzeczownika? Bardzo prosto. Na końcu wyrazu dodajemy „-s”. To ogólna zasada, ale istnieją też wyjątki (jest ich całkiem dużo). Niektóre z nich znajdziecie poniżej:

- Jeśli rzeczownik kończy się na „-ch, -s, -ss, sh, -x” to dodajemy końcówkę „-es” (churches, dresses, watches, boxes). Tak samo robimy jeśli czasownik kończy się na literę „o” (potatoes, tomatoes). Trzeba jednak pamiętać, że od tej reguły też są wyjątki, np. photos.

- Jeśli rzeczownik ma końcówkę „-f” albo „-fe” w liczbie mnogiej zamienią się one na

„-ves” (wife- wives, wolf-wolves, life-lives).

- Są rzeczowniki, których pisownia w liczbie mnogiej zupełnie się zmienia, np. tooth – teeth, man-men, mouse-mice. Inne rzeczowniki mają taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej, np. fruit, sheep.

Policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim rzeczowniki dzielimy na policzalne i niepoliczalne. Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to te, które możemy policzyć, podzielić na pojedyncze sztuki, np. orange, book, shoe).

Do rzeczowników niepoliczalnych (uncountable nouns) zaliczamy przedmioty, których nie da się podzielić na sztuki nie używając innych przedmiotów. Takimi rzeczownikami będą, np. water, salt, sugar, sand, milk, coffee. Z tymi wyrazami często występują jednostki miar i wag lub pojemniki:

- a cup of coffee – filiżanka kawy

- a glass of water – szklanka wody

- a kilo of sugar – kilogram cukru.

To zaledwie garść informacji o angielskich rzeczownikach, ale mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić najważniejsze kwestie. Życzę przyjemnej nauki.

KF

0 komentarze:

Prześlij komentarz