wtorek, 26 sierpnia 2014

Angelskie question tags

You are Polish, aren’t you? Oto zwyczajne zdanie w języku angielskim, które po polsku oznacza Jesteś Polakiem, prawda? Część zdania po przecinku jest formą potwierdzenia informacji przed przecinkiem. Takie krótkie zwroty używane w pytaniach w celu zaprzeczenia lub potwierdzenia informacji toquestion tags.

W zdaniach twierdzących question tag będzie miał formę przeczącą:

- You like reading, don’t you?
- You live in Warsaw, don’t you?

Natomiast, w zdaniach przeczących question tag będzie miał formę twierdzącą:

- You haven’t seen Robert, have you?
- You don’t know her, do you?

W question tag występuje operator i zaimek, którego użyliśmy do zadania pytania głównego. Jeśli w pytaniu występuje konkretna osoba lub rzecz, zamieniamy je na zaimek. Potem wystarczy tylko zamienić twierdzenie na przeczenie (lub odwrotnie) i gotowe.

Do you like mashrooms? – You like mashrooms, don’t you?

Oczywiście, istnieją pewne wyjątki od ogólnej reguły. Niektóre czasowniki nie wymagają użycia operatora w zdaniu. W takim przypadku zastosujemy inwersję oraz zamienimy twierdzenie na przeczenie lub odwrotnie.

- He is a doctor, isn’t he?
- You can’t dance, can you?

Jeśli podmiotem w zdaniu jest everybody lub nobody to w question tags użyjemy zaimka they.

Na koniec kilka przykładów z wyjątkami:

- I am tall, aren’t I? – Jestem wysoka, prawda?
- Let’s dance, shall we? – Zatańczmy, dobrze?
- Don’t go there, will you? – Nie idź tam, dobrze? (Zakaz)
- Let me try, will you. – Pozwól mi spróbować, dobrze?

KF

0 komentarze:

Prześlij komentarz