środa, 26 sierpnia 2015

Much, many, few, little i inne angielskie quantifires

Much, many, few, a few, little, a little, a lot of to angielskie quantifires, które określają rzeczownik, a dokładnie ilość rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. W dzisiejszym wpisie omówię ich stosowanie.

1) Little oznacza mało i dotyczy rzeczowników niepoliczalnych:
     I have little time – Mam mało czasu.

2) A little oznacza trochę, również dotyczy rzeczowników niepoliczalnych:
     There is a little coffee left. – Zostało trochę kawy.

3) Few to mało, niewiele. Ten quantifire stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej:
    I have few friends. – Mam niewielu przyjaciół.

4) A few to z kolei kilka, ale też używamy tego słówka z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej:
    She has a few friends. – Ona ma kilku przyjaciół.

5) A lot of, czyli dużo występuje w zdaniach z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzalnymi w liczbie mnogiej:
    My boyfriend’s parents have a lot of money. – Rodzice mojego chłopaka mają dużo pieniędzy.
     A lot of people were hurt in this accident. – Dużo osób było rannych w tym wypadku.

6) Much określa ilość tylko w przypadku rzeczowników niepoliczalnych i oznacza dużo:
     Hurry up! We don’t have much time. – Pośpiesz się! Nie mamy dużo czasu.

7) Many również oznacza dużo, ale odnosi się to do rzeczowników policzalnych:
     I’ve met many interesting people yesterday. It was a great party. - Wczoraj poznałem wielu ciekawych ludzi. To była świetna impreza.KF
0 komentarze:

Prześlij komentarz