poniedziałek, 6 lipca 2015

Prefer, would rather, had better

W tym tygodniu omówimy konstrukcje gramatyczne zawierające wyrażenia prefer, would rather i had better. W jakich wypowiedziach są one przydatne? Zapraszamy do czytania.

PREFERa

Prefer oznacza woleć. Czasownika tego użyjemy, kiedy chcemy wyrazić swoje preferencje, powiedzieć, że coś wolimy. Zdania możemy budować ma trzy sposoby:

1) Prefer something to something/rzeczownik + to + rzeczownik
I prefer coffee to tea. – Wolę kawę od herbaty.

2) Prefer doing to doing/ czasownik z –ing + to + czasownik z –ing
I prefer driving a car to walking. – Wolę jeździć samochodem niż spacerować.

3) Prefer to do……rather than do/ bezokolicznik + rather than + bezokolicznik
I prefer do go to the cinema rather than to watch TV at home. – Wolę iść to kina niz oglądać telewizję w domu.

WOULD RATHER

Would rather oznacza wolałbym/wolałabym. Wyrażamy w ten sposób nasze preferencje w konkretnej sytuacji. Jeśli dotyczą one nas samych, to po wyrażeniu would rather używamy czasownika w podstawowej formie (bare infinitive).

I would rather stay at home. – Wolałbym zostać w domu.
I would rather have a dog than cat. Wolłbym mieć psa, niż kota.

Uwaga! Jeśli mówimy o czynności teraźniejszej i odnosimy się do innych osób, mówiąc, co powinny zrobić, wtedy główny czasownik występuje w II formie (Past Simple). Jeśli natomiast mamy na myśli czynność przeszłą, to czasownik ma formę III (Past Perfect).

I would rather you didn’t watch this film. - Wolałabym żebyś nie ogłądał tego filmu (teraz).

I would rather you hadn’t driven so fast. – Wolałąbym żebyś nie jechał tak szybko (mamy na myśli coś co się wydarzyło). 

HAD BETTER

Wyrażenie had better oznacza będzie lepiej jeśli/lepiej, a przydaje się kiedy chcemy komuś poradzić. W zdaniach czasownik ma formę podstawową.

You had better learn foreign languages. – Lepiej ucz się języków obcych./
Byłoby lepiej gdybyś uczył się języków obcych.

KF

0 komentarze:

Prześlij komentarz