czwartek, 30 października 2014

Okresy warunkowe w języku angielskim: zerowy, pierwszy, drugi i trzeci

W języku angielskim funkcjonują zdania warunkowe, nazywane też okresami warunkowymi. Posłużymy się nimi, kiedy chcemy powiedzieć, że dany rezultat będzie osiągnięty, jeśli zostaną spełnione pewne warunki, np.


Zdam (rezultat) egzamin, jeśli będę się pilnie uczył (warunek).


Ogólna konstrukcja zdania warunkowego w języku angielskim może być przedstawiona na dwa sposoby:

1. IF + CONDITION + RESULT 
2. RESULT – IF + CONDITION 

Najczęściej w zdaniach tego typu występuje spójnik if, czyli jeśli, jeżeli, ale można spotkać też inne:

- as soon as – jak tylko
- when – kiedy
- on condition – pod warunkiem
- provided – o ile
- unless – chyba że


ZERO CONDITIONAL

Zerowego okresu warunkowego używamy w sytuacjach, które są zawsze prawdą. Po spełnieniu określonego warunku na pewno uzyskamy taki sam rezultat. Konstrukcja zdania schematycznie wygląda tak:

IF + PRESENT SIMPLE + PRESENT SIMPLE
If you don’t sleep at night, you are tired In the morning.FIRST CONDITIONAL

Używając pierwszego okresu warunkowego, mówimy o przyszłych zdarzeniach, które mają dużą szansę zaistnieć. Prawdopodobieństwo, że dana sytuacja będzie miała miejsce jest dość spore.

IF + PRESENT SIMPLE – FUTURE SIMPLE

If it rains, we will stay at home.FUTURE SIMPLE – IF – PRESENT SIMPLE

I’ll tell him to call you if I see him.


SECOND CONDITIONAL

Kiedy chcemy mówić o zdarzeniach teraźniejszych lub przyszłych , które są mało prawdopodobne, bo warunek jest trudny lub niemożliwy do spełnienia, wtedy tworzymy zdanie w drugim okresie warunkowym:

IF + PAST SIMPLE + FUTURE SIMPLE IN THE PAST

If I won a lot of money, I would buy a jet.
If I were you, I would apply for this job.


FUTURE SIMPLE IN THE PAST + IF + PAST SIMPLE

Zamiast would, możemy też użyć could, should i might.

You should go if he asked you on a date.
I could live everywhere if wanted to.


THIRD CONDITIONAL

Najtrudniejszy jest trzeci okres warunkowy. Odnosi się do przeszłości. Wyobraźcie sobie, że w przeszłości zdarzyło się coś, czego żałujecie, coś co chcielibyście zmienić, jest to jednak niemożliwe, ponieważ to już się stało i nie można cofnąć czasu. Możliwe, że konsekwencje byłyby inne, gdybyście postąpili inaczej, ale nie ma możliwości powtórzenia sytuacji, która już miała miejsce.


IF + PAST PERFECT + FUTURE PERFECT IN THE PAST

If I had left town, I wouldn’t have met you.


FUTURE PERFECT IN THE PAST + IF + PAST PERFECT

You would have liked the movie if you had come with us.

Zauważcie pewną prawidłowość. W zerowym okresie warunkowym mamy 100 % pewności, że dana sytuacja będzie miała miejsce jeśli spełnimy warunek. Potem w każdym kolejnym okresie warunkowym prawdopodobieństwo maleje, aż wreszcie jest równe zeru.

KF3 komentarze:

  1. YOŁ, ELO JAK TAM NA REJONIE

    OdpowiedzUsuń
  2. U MNIE NIE JEST KOLOROWO

    OdpowiedzUsuń
  3. Moglibyście dodać więcej przykładów. https://speakin.pl/okresy-warunkowe-angielski/ Tutaj też jest dobrze wyjaśnione i mają więcej przykładów

    OdpowiedzUsuń