wtorek, 7 października 2014

Edukacja w Wielkiej Brytanii

W każdym kraju na świecie edukacja wygląda inaczej. Chyba nie ma dwóch identycznych systemów oświaty, ponieważ na szkolnictwo, do pewnego stopnia, wpływa kultura danego państwa. Dzisiaj opiszę, jak wygląda nauczanie w Wielkiej Brytanii.


W tym kraju dzieci idą do szkoły w wieku 5 lat (w Irlandii Północnej w wieku 4 lat) i mają obowiązek się uczyć do 16 roku życia. Edukacja dzieli się na 3 etapy:

Od 5 do 11 roku życia brytyjskie maluchy uczą się w szkole podstawowej, która dzieli się na infant schools (5-7 lat) i junior schools (7-11 lat).

W wieku 11-14 lat brytyjski uczeń uczęszcza do Secondary School. jest to, do pewnego stopnia, odpowiednik polskiego gimnazjum. Na zakończenie Secondary School uczniowie piszą egzamin końcowy SAT.

Kolejnym obowiązkowym etapem jest High School, czyli liceum. Tutaj nauka trwa 3 lata, a na koniec uczniowie zdają egzamin GCSE (General Certificate of Secondary Education). Na tym kończy się obowiązkowa edukacja.

Brytyjczycy jeśli chcą, to dalej kontynuują edukację w kolegium (College). Mogą to być szkoły zawodowe lub szkoły przygotowujące do studiów wyższych. Te drugie kończą się egzaminami A-levels, które są przepustką na studia wyższe.

Edukacja wyższa (Higher Education) ma dwa etapy: studia licencjackie (undergraduate) i magisterskie (postgraduate). Studenci mogą wybrać uniwersytet, college wyższy albo wyższą szkołę zawodową. Studia licencjackie, po których zdobywa się Bachelor’s degree trwają 3-4 lata. Na 4 roku studiów studenci wyjeżdżają na wymianę za granicę lub podejmują staże. Brytyjczycy, chcąc zdobyć tytuł magistra (Master’s degree), kontynuują naukę na studiach podyplomowych. Ten stopień naukowy w Wielkiej Brytanii można zdobyć tylko na uniwersytetach.


Warto dodać, że system edukacji wyższej jest inny niż w Polsce. W Polsce studenci na studiach dziennych mają niezwykle rozbudowany program. Na Wyspach program nauczania skupia się na konkretnej dziedzinie. W związku z tym, brytyjski student ma w tygodniu znacznie mniej godzin niż polski student. Na wyspach duże znaczenie ma praktyka i samodzielna nauka.

Jak widać, tamtejszy system edukacji różni się od polskiego. Dodatkowo, występują też niewielkie różnice między państwami wchodzącymi w skład Wielkiej Brytanii.


KF

0 komentarze:

Prześlij komentarz