środa, 3 lipca 2013

Jeszcze o metodach nauczania

Oprócz tradycyjnych metod nauczania istnieją również te niekonwencjonalne, nazywane alternatywnymi.

Helen Doron Early English jest stosunkowo prostą i naturalną metodą stosowaną w edukacji lingwistycznej odpowiednią dla każdego dziecka. Opiera się na wykorzystaniu unikalnej zdolności najmłodszych do przyswajania języka. Dzięki czemu, pozwala na uczenie się do dziesięciu razy szybciej niż na przeciętnych kursach. Zajęcia mają formę przyjazną dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek.

Od 1985 roku metoda Helen Doron naśladuje sposób, w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Maluchy mają kontakt z językiem na co dzień, osłuchują się z nim, a każda próba powiedzenia czegoś czy wykazanie zrozumienia sprawia, że rodzice lub inne bliskie osoby chwalą dziecko, a ono czuje satysfakcję z dokonanego postępu.

Wspomniana już wcześniej metoda Callana opiera się na ciągłej gotowości do udzielania odpowiedzi na szybko zadawane pytania. Lektor wymawia nowe słowo, uczeń je słyszy i powtarza, odpowiadając na pytanie lektora, później poznaje jego pisownię podczas czytania, a w końcu uczy się jego ortografii podczas dyktanda. Polubią ją te osoby, które chcą jak najszybciej nauczyć się płynnie mówić. Oryginalny system powtórek w czasie zajęć sprawia, że zapamiętuje się całe zadania. Metoda ta zyskała pozytywne opinie wśród autorytetów zajmujących się nauczaniem języka angielskiego. Po 240 godzinach osiągnięty poziom umożliwia zdanie FCE.

Metoda Berlitza koncentruje się na konwersacji. Nauczyciel mówi jedynie po angielsku i nie ma odrębnych lekcji poświęconych zasadom gramatycznym. Metoda uczy poprawnej konwersacji zakładając, iż – jeżeli nauczysz się swobodnie mówić w obcym języku – będziesz znał też jego gramatykę. Uczniowie poznają i utrwalają słowa i wyrażenia w podobny sposób, w jaki dzieci uczą się mówić. Metodę stosują tylko szkoły Berlitza.

Teraz ciekawa oparta na technikach relaksacyjnych metoda SITA. Jej zadaniem jest - podobnie jak innych metod bazujących na superlearningu – działanie równolegle na dwóch poziomach – świadomości i podświadomości. Twórcy tej metody stworzyli urządzenie (maska z czujnikiem oddechu), wprowadzające w stan alfa, który w warunkach naturalnych osiąga się tuż przed zaśnięciem oraz tuż po przebudzeniu. Podobno, ucząc się w ten sposób, możemy w ciągu 44 godzin nauki opanować ok. 1200 nowych słów i zwrotów.

Metoda Total Immersion (ang. Total Immersion) „Całkowite Zanurzenie” to bardzo intensywne zajęcia konwersacyjne, trwające cały dzień – 12 lekcji dziennie od godz. 8.00 do 17.00, w tym lunch. Masz wtedy stały kontakt z językiem podczas zajęć, przerw i posiłków. Cały czas, robisz szybkie postępy w nauce. Kurs trwa od jednego do sześciu tygodni. 

Metoda Wilka to metoda języka mówionego oparta na uczeniu się na własnych i cudzych błędach. Zajęcia trwają 90 minut. W grupie są cztery osoby, a każda z nich ma wypowiedzieć około 300 zdań. Zakłada się, że z takich zajęć zapamiętuje się około 60 procent materiału. Podczas lekcji, uczniowie muszą wyłapywać błędy kolegów i poprawiać ich. Podobno zaczynając naukę od najniższego poziomu, można opanować język w ciągu dwóch lat.

Metoda holistyczna połączenie przekazu na trzech poziomach świadomości: intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym. Integruje naukę języków obcych z treningiem motywacyjnym i technikami przyspieszonej nauki. Wykorzystuje wyniki wieloletnich światowych badań nad potencjałem mózgu i inteligencją złożoną.

SuperMemo jest unikalną metodą nauki, która powstała jako odpowiedź na pytanie, czy można trwale zapamiętać dowolną ilość różnorodnych informacji? Odkrycie i opisanie krzywej zapominania to przełom w naszej wiedzy o uczeniu się i zapamiętywaniu. Badania pokazują, że efektywne zapamiętanie dowolnej ilości materiału jest możliwe, gdy informacje, które chcemy zapamiętać, podawane są w odpowiednich odstępach czasu, przy czym dla każdej jednostki materiału powinien zostać wyznaczony indywidualny wykres na krzywej zapominania. Ucząc się w ten sposób, każda osoba - bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy indywidualne predyspozycje – może już w ciągu pierwszego miesiąca nauki opanować podstawowy zasób słów z dowolnego języka obcego (3000 wyrazów, związków frazeologicznych i form gramatycznych).


MK 

1 komentarze:

  1. Dodam jeszcze metodę Effortless English. Są w niej pewne podobieństwa do Callana.

    OdpowiedzUsuń