środa, 31 sierpnia 2016

Whenever, wherever, whoever

Co zrobić, kiedy nie wiemy dokładnie jak, gdzie, kiedy lub kto wykonał daną czynność, albo nie ma to znaczenia? W języku polskim używamy słów jakkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek, ktokolwiek. Czy w języku angielskim mamy takie słownictwo? Jak najbardziej.

Whatever – cokolwiek
Whoever – ktokolwiek

Whenever – kiedykolwiek
Wherever – gdziekolwiek
However – jakkolwiek

Powyższe słowa to spójniki. Powstały poprzez połączenie zaimka pytającego i ever. Spójniki mają jednak inne znaczenie niż zaimki pytające:

Repeat what you said. – Powtórz, co powiedziałeś.
Repeat whatever you said. – Powtórz, cokolwiek powiedziałeś.
Whatever you said, repeat it! - Cokolwiek powiedziałeś, powtórz to!

Mogą występować w zdaniach złożonych, łącząc ich części ze sobą.
After this course she should be able to work wherever she wants.

However ma dwa znaczenia:

a) ale, z drugiej strony
Tom is brilliant. However, he is also lazy. - Tom jest znakomity. Z drugiej strony, jest też leniwy.
b) nawet jeśli
However hard he works, he will never get this promotion. - Nawet jeśli ciężko pracuje, nie dostenie tego awansu.

KF

0 komentarze:

Prześlij komentarz