wtorek, 14 stycznia 2014

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Shamrock”

Kim jesteśmy?

Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest organizacją pożytku publicznego działającą w Krapkowicach od 2009.

    Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Shamrock
    ul. Opolska 59
    Krapkowice 47-300

    KRS 0000331465
    NIP 199-00-87-330
    REGON 160257189

    Nr konta: Bank Zachodni 14 1090 2239 0000 0001 1487 7655

Prowadzimy działalność jedynie w Internecie, co stanowi ogromne ułatwienie dla osób pracujących w organizacji, gdyż bariery architektoniczne są częstą przyczyną braku zatrudnienia wśród osób z dysfunkcją ruchu.   

Realizując założenia statutowe, pragniemy przyczynić się do przełamywania tabu społecznego oraz pokonywaniu różnego rodzaju problemów, jakie napotykają na swej drodze osoby z niepełnosprawnością.

Dziękujemy, że byliście z nami w latach ubiegłych i mamy nadzieję, że i w tym roku nadal wesprzecie naszą organizację. Zwracamy się zatem do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie w postaci oddania nam 1% swojego podatku. Kwota uzyskana z przekazanych nam środków zostanie przeznaczona na cele statutowe naszej organizacji.

Na co zostaną przekazane środki pozyskane z 1%?

  • Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w fundacji
 
  • Rozwój prowadzonej przez organizację Szkoły Języków Obcych oraz innych działań promocyjnych zmierzających do upublicznienia aktywności pozarządowej fundacji
 
  • Budowę i prowadzenie interaktywnego portalu dla osób niepełnosprawnych oraz innych serwisów internetowych, powiązanych z usługami wykonywanymi przez Fundację

  • Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i skutkach niepełnosprawności, o sposobie radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie.
Instrukcja dokonania wpłaty z tytułu 1% przy samodzielnym rozliczeniu PIT

Aby dokonać wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu:

1.    Oblicz należny podatek za rok 2013.
2.    Oblicz 1% należnego podatku.
3.    Wypełnij wniosek o przekazanie 1% podatku znajdujący się na końcu każdego zeznania podatkowego, wskazując wyłącznie: Numer KRS 0000331465 oraz kwotę w wysokości 1 % należnego podatku.
4.    Przekazania środków na konto Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Shamrock dokona Urząd Skarbowy.
5.    W składanym zeznaniu możesz również wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) oraz możesz wskazać cel, na który chcesz przeznaczyć ww. kwotę. Jeżeli chcesz, aby te informacje wraz z imieniem i nazwiskiem oraz kwotą 1% podatku przekazaną naszej fundacji udostępnił nam Urząd Skarbowy, należy przez zaznaczenie kwadratu wyrazić zgodę na przekazanie danych.

Pamiętajcie!!!

Twój jeden procent jest dla nas bardzo ważny w ten sposób pomagamy i realizujemy nasze cele statutowe, którymi są: tworzenie kolejnych miejsc pracy oraz praktyk dla niepełnosprawnych osób, rozwój prowadzonej przez nas Szkoły Języków Obcych oraz portali informacyjno-społecznościowych Zróbmy to Razem oraz Dzieciniepelnosprawne.pl, które nieustannie pomagają tysiącom osób niepełnosprawnych, ich rodzinom i bliskim.
 
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.
 
Zarząd i Pracownicy Fundacji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Shamrock" 

0 komentarze:

Prześlij komentarz